UBS - Swiss Commercial «Swissreal» - Rapport annuel au 31.12.2020

Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - UBS - Swiss Commercial «Swissreal» - Rapport annuel au 31.12.2020
(4346)

Circulaires internes

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

 

 

 

UBS Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» (CH0014420886)

 

Publication du rapport annuel au 31.12.2020

 

Quelle : UBS Fund Management (Switzerland) SA

 

 Rapport annuel (31.12.2020) FR.pdf...